Kierownik studiów: dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Celem studiów jest podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych w zakresie psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów.

Ich specyfiką jest możliwość wykorzystania uzyskanej wiedzy i umiejętności w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, w odniesieniu do przeprowadzania dowodów wymagających połączenia wiedzy prawniczej i psychiatrycznej lub psychologicznej.

Czas trwania studiów:
2 semestry – ilość godzin wykładów i ćwiczeń: 180.

Koszt uczestnictwa:
4.500 zł - płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach.

Pliki do pobrania: