Wyjątkowa oferta wyjazdu zagranicznego

dla studentów i doktorantów Wydziału Prawa UwB

do Japonii

w roku akademickim 2022/2023

 

Jeden lub dwa semestry na Uniwersytecie w Tsukubie Graduate School of Humanities and Social Science oraz School of Social and International Studies www.tsukuba.ac.jp

Oferta skierowana jest do studentów III i IV roku kierunku prawo oraz doktorantów. Maksymalny okres pobytu wynosi 12 miesięcy.

Uczelnia nie oferuje stypendium, student jest zwolniony z opłat za studia.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom min. advanced).

 

Kandydaci do wyjazdów do Japonii podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:

  1. Etap formalny: złożenie dokumentów w języku polskim:
  • CV – zawiera informacje dotyczące edukacji (wskazanie aktualnego roku studiów, kierunku, trybu), praktyk, dodatkowych osiągnięć, zainteresowań, średniej z ostatniego roku studiów
  • List motywacyjny

 

Złożenie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim!) do 7 marca 2022 r.

 

  1. Rozmowa kwalifikacyjna: odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z koordynatorów programu, przedstawiciela studentów oraz osób sprawdzających znajomość języka obcego; przeprowadzana jest w języku obcym, w którym odbywają się studia – sprawdzana jest znajomość języka angielskiego. O dacie i godzinie rozmowy zakwalifikowany kandydat zostanie poinformowany mailem.

Wyniki podane zostaną bezpośrednio po przeprowadzeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

 

Dokumenty należy składać do Koordynatora ds. Studentów Wyjeżdżających dr Kamili Bezubik:

- na portierni Wydziału Prawa UwB w teczce „Erasmus”

 

Informacje można uzyskać także pisząc na adres law.outgoing@uwb.edu.pl

Pliki do pobrania: