Rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 zostanie ogłoszona w styczniu 2021 r.