Katedry

Katedra Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej

Zakład Teorii i Filozofii Prawa
Zakład Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
Pracownia Historii Prawa

  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 319
 (+48 85) 745 71 62

 

Kierownik Katedry Nauk Historyczno-Prawnych, Teorii i Filozofii Prawa oraz Komparatystyki Prawniczej
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Piotr Niczyporuk p.niczyporuk@uwb.edu.pl USOSweb
  
Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Anetta Breczko, prof. UwB breczko@uwb.edu.pl

USOSweb

 

Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Piotr Niczyporuk p.niczyporuk@uwb.edu.pl USOSweb

 

Kierownik Pracowni Historii Prawa
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Piotr Fiedorczyk, prof. UwB fiedorczyk@uwb.edu.pl USOSweb