Katedry

Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego

Zakład Prawa Cywilnego
Zakład Prawa Handlowego
Zakład Prawa Rolnego
Zakład Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 305
(+48 85) 745 71 55

 

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
 prof. dr hab. Agnieszka
Malarewicz-Jakubów
malarewicz@uwb.edu.pl USOSweb

 

Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB adoliwa@uwb.edu.pl  USOSweb

 

Kierownik Zakładu Prawa Handlowego:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
 prof. dr hab. Agnieszka
Malarewicz-Jakubów
malarewicz@uwb.edu.pl USOSweb

 

Kierownik Zakładu Prawa Rolnego:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB bieluk@uwb.edu.pl USOSweb

 

Kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. Uwb bagan-kurluta@uwb.edu.pl  USOSweb