Katedry
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1 p. 218
(+48 85) 745 71 61

 

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Ryszard Skarzyński r.skarzynski@uwb.edu.pl USOSweb

 

Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB sbozyk@uwb.edu.pl USOSweb

 

Kierownik Pracowni Systemów Politycznych
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB e.kuzelewska@uwb.edu.pl USOSweb