Katedry

Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy

Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Pracownia Prawa Gospodarczego Publicznego
Pracownia Prawa Własności Intelektualnej

  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 106
 (+48 85) 745 71 95

 

Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz sienczylo@uwb.edu.pl USOSweb
  
Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB i.sierocka@uwb.edu.pl USOSweb
 
Kierownik Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB piszcz@uwb.edu.pl

USOSweb

 

Kierownik Pracowni Prawa Własności Intelektualnej
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz sienczylo@uwb.edu.pl USOSweb