750x200_niestacjonarne na stronę niestacjonarne*Zniżka opłaty w wysokości 10% za usługi edukacyjne dla kandydata na studia niestacjonarne, które jest dzieckiem, rodzicem, rodzeństwem albo małżonkiem absolwenta lub studenta Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku lub absolwenta Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku i rozpoczyna kształcenie w roku akademickim 2021/2022. Dotyczy kandydatów na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

klikacze 1

klikacze 2

klikacze 3

klikacze 4

klikacze 5

klikacze 6_1