prof. dr hab. Mariusz Popławski  Dziekan Wydziału Prawa

dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki

dr hab. Artur Olechno Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki

dr hab. Izabela Anna Kraśnicka –  Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

mgr inż. Katarzyna Klimiuk Dyrektor Administracyjny