prof. dr hab. Mariusz Popławski  Dziekan Wydziału Prawa

dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki

dr hab. Artur Olechno, prof. UwB Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki

dr hab. Izabela Anna Kraśnicka, prof. UwB –  Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju

mgr inż. Katarzyna Klimiuk Dyrektor Administracyjny

Dziekan Wydziału Prawa

Sekretariat Dziekana

Prodziekani Wydziału Prawa

Pełnomocnicy Dziekana