Koło Naukowe Prawa Finansowego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 219

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Dominika Hryniewicka
Wiceprezes: Tomasz Wojsz
Wiceprezes: Wojciech Michałowski
Sekretarz: Konstanty Kuryłowicz
Skarbnik: Bartosz Borowik
Członek zarządu:  Jakub Znamierowski

 

 

Kontakt:
 e-mail: knpf@uwb.edu.pl

 

Media społecznościowe:
www.facebook.com/KNPFuwb

 

 Opis działalności Koła:

Koło Naukowe Prawa Finansowego jest niezależną samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą przy Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Celami Koła są:
– stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów poszerzanie zakresu swojej wiedzy i zainteresowań z zakresu Praws Finansowego,
– prowadzenie działalności naukowo - badawczej (uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, debat, projekcji, prezentacji, warsztatów),
– kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie innych przedsięwzięć w zakresie: wybranych działań prospołecznych i inicjatyw obywatelskich, projektów edukacyjnych,
– prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uniwersytetu w Białymstoku,
– współpraca z organizacjami studenckimi Uniwersytetu w Białymstoku i z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.


W tym roku mamy zamiar organizować w marcu II Wschodnioeuropejską Konferencję nt. Kryptowalut oraz w maju Ogólnotematyczną konferencję Międzynarodową, gdzie do współorganizacji zaprosiliśmy wszystkie działające Koła na Wydziale. Ponadto szereg szkoleń i wykładów z zakresu prawa finansowego.