Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Naukowe Prawa Handlowego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Weronika Paczkowska
Wiceprezes: Sylwia Zaleska
Wiceprezes: Krzysztof Kiszuk
Wiceprezes: Piotr Presnarowicz
Sekretarz: Gabriela Tomaszewska
Skarbnik: Barbara Dąbrowska

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: knph@uwb.edu.pl

 

 

 Opis działalności Koła:

Z inicjatywy studentów oraz doktorantów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 r. powołane do życia zostało Koło Naukowe Prawa Handlowego przy Wydziale Prawa UwB. Koło inicjuje liczne przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym. Zasadniczym celem jego działalności jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa handlowego w sposób interesujący i atrakcyjny dla studentów. Ma również za zadanie rozwijać umiejętności osobiste oraz podnosić kwalifikacje zawodowe jego członków m.in. w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Wszystkie podejmowane działania pozwalają ponadto na integrację środowiska studenckiego i doktoranckiego.

 

Opiekę naukową nad Kołem sprawuje dr Renata Tanajewska i dr Paweł Czapliki. Pani Doktor poza tym, że jest teoretykiem prawa czynnie wykonuje zawód adwokata. Od 2021 roku opiekunem koła został również Pan Doktor Paweł Czaplicki, który jest również radcą prawnym.

 

KNPH współorganizowało (i planuje współorganizować) następujące konferencje:

– w roku ak. 2014/2015: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Zasada słuszności a prawo handlowe" (29 maja),

– w roku ak. 2015/2016: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oznaczanie przedsiębiorców w teorii i praktyce prawa" (3 czerwca),

– w roku ak. 2016/2017: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Obrót instrumentami finansowymi" (31 marca),

– w roku ak. 2017/2018: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek w prawie handlowym" (21 maja),

– w roku ak. 2018/2019:

  1. X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych – aspekty medyczne i prawne" (15 grudnia),
  2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aspekty finansowe w prawie handlowym" (20 maja).

 

Ponadto KNPH zorganizowało następujące wydarzenia:

W roku akademickim 2016/2017:

– "Zmiany w umowie o pracę i umowach cywilnoprawnych - jakie konsekwencje rodzą dla przedsiębiorców?", sędzia Marta Kiszowara (9 listopada),

– Cykl ośmiu spotkań "Poznaj swoje finanse", prowadzonych przez mgr. Pawła Czaplickiego (październik-czerwiec),

– szkolenie "Szkoła Bankowości i Finansów" (11 kwietnia),

– "Polityka gospodarcza UE", podkomisarz celny Małgorzata Masłowska (5 kwietnia),

– warsztaty CASHFLOW (29 marca).

 

W roku akademickim 2017/2018:

– "Certyfikowane warsztaty z pisania umów handlowych", mgr, r. pr. Łukasz Mróz (28 listopada),

– „Paragrafy na stadionie”, mgr Katarzyna Siemion (5 grudnia),

– I Wschodnioeuropejska Konferencja nt. Kryptowalut (5 marca),

– Szkoła bankowości i Finansów "Forex, kryptowaluty, giełda - warsztaty SBiF" (20 marca),

– "Prawnik w biznesie", wykład r. pr. Jerzego Wasiluka (17 kwietnia),

– CASHFLOW&MONOPOL, w ramach Dni Wydziału Prawa 2018 (17 kwietnia),

– Szkoła bankowości i Finansów "Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja" (17 kwietnia),

– XI Gala Oskarów Wydziału Prawa (20 kwietnia),

– W ramach XVI Festiwalu Nauki i Sztuki;

  1. "Warsztaty z zakresu rejestracji działalności gospodarczej", dr Renata Tanajewska, mgr Maksymilian Szal (8 czerwca),
  2. "Jak sfinansować studia – czy kredyt studencki jest dobrą alternatywą?", mgr Paweł Czaplicki (8 czerwca).

 

W roku akademickim 2018/2019:

– „Start up’y i przedsiębiorczość” w ramach Szkoły Bankowości i Finansów (16 listopada),

– „Wiarygodność finansowa - co możesz zyskać ?" w ramach wykładów Nowoczesnego Zarządzania Biznesem (22 listopada),

– w ramach wykładów Nowoczesnego Zarządzania Biznesem (26 listopada),

– w ramach wykładów Nowoczesnego Zarządzania Biznesem (3 grudnia),

– w ramach Szkoły Bankowości i Finansów (4 grudnia),

– I szkolenie wspierające biznes z cyklu "Prawo dla przedsiębiorcy": "Dobra umowa to bezpieczna umowa - klauzula przeniesienia praw własności intelektualnej", rzecznik patentowy, dr Magdalena Rutkowska-Sowa (6 grudnia),

– X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych – aspekty medyczne i prawne” (15 grudnia).

– V OKN ,,Aspekty finansowe w prawie handlowym” (20 maja)

 

W roku akademickim 2019/2020

– ,,Kariera w Europejskim Banku Inwestycyjnym” dr Paweł Kułak (30 października)

– ,,I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego” (16 grudnia)

– II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Kobieta w prawie” (8 marca)

 

W roku akademickim 2020/2021:

– XXIV Dni Edukacji Prawniczej, ,,Dematerializacja papierów wartościowych - ewolucja czy rewolucja na rynkach finansowych?”, mgr Paweł Czaplicki (16 listopada)

– ,,Wykonawca umowy o roboty budowlane w prawie zamówień publicznych - potulny baranek, czy owca wilczej skórze?”, dr Renata Tanajewska (3 grudnia)

– ,,Ograniczenia wolności działalności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska”, dr Karolina Zapolska (21 stycznia)

– ,,Prawne aspekty funkcjonowania rynku obligacji w Polsce - perspektywy rozwoju i zagrożenia”, mgr Paweł Czaplicki (18 marca)

– ,,Potęga Disneya… czyli jak zbudować pozycję rynkową w oparciu o dobra własności intelektualnej”, dr Magdalena Rutkowska-Sowa (8 kwietnia)

– Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,II Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego. Prawo handlowe w XXI wieku - teoria i praktyka” (13 maja)

– ,,Fenomen Netflixa - nowatorski sposób zarządzania firmą”, mgr Katarzyna Jarnutowska  (26 maja)

– Konferencja ,,Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenie” (21 lipca)

 

W roku akademickim 2021/2022:

– ,,Umowa o profesjonalne uprawianie piłki nożnej jako umowa handlowa”, dr Katarzyna Siemion (16 grudnia)

– ,,Ogólnopolskie Seminarium Naukowe. Polski ład - w teorii i praktyce” (7 marca)

– ,,Opodatkowanie spółek, prawo holdingowe. Seminarium praktyczne”, adw. Krystian Patryk Kunda (14 marca)

– ,,Sporządzanie umów o roboty budowlane”, r.pr. Katarzyna Zadykowicz-Sokół (24 marca)

– ,,Od pozwu do wyroku - refleksje Sędziego o postępowaniu przed Sądem”, sędzia dr Aleksandra Jamróz (25 kwietnia)

– ,,Sporządzanie umów o roboty budowlane cz. II (gwarancja i rękojmia)”, r.pr. Katarzyna Zadykowicz-Sokół (12 maja)

– ,,Warsztaty z mediacji”, dr Maria Cudowska (13 maja)

– Wystawa kolekcjonerskich akcji oraz prelekcja ,,Czy akcje spółek muszą być zdematerializowane? - przyczynek do dyskusji o rynku kapitałowym wczoraj, dziś i jutro”, r.pr. Leszek Koziorowski (18 maja)

 

W roku akademickim 2022/2023):

– ,,Kary umowne w umowach o roboty budowlane” - r.pr. Katarzyna Zadykowicz-Sokół (24 listopada)

– Zawód doradcy restrukturyzacyjnego - Mariusz Przybycień (1 grudnia)

 

 

Aktualne wydarzenia organizowane przez koło znajdziesz na Facebooku - Koło Naukowe Prawa Handlowego UwB.