Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Martyna Zajkowska
Wiceprezes: Kacper Dziekoński
Wiceprezes: Gabriela Derehajło
Sekretarz: Gabriela Ożlańska

 

 

Kontakt:
 e-mail: knpkik@uwb.edu.pl

 

Media społecznościowe:
www. facebook.com/knpkikuwb

 

 Opis działalności Koła:

Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii UwB zostało utworzone w październiku 2009 roku, przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (dziś Katedra Prawa Karnego i Kryminologii).

W ramach swej działalności Zarząd wraz z Członkami Koła zrealizowali wiele inicjatyw: m.in. konferencje, wykłady gościnne prowadzone przez ekspertów, warsztaty (np. z daktyloskopii). Uczestniczymy także w Promocji Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Rokrocznie bierzemy czynny udział w przygotowaniach i realizacji przedsięwzięć w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W ostatnich latach zorganizowaliśmy wiele wydarzeń naukowych zrzeszających studentów, doktorantów i młodych naukowców z całej Polski, a także wielu specjalistów. Były to między innymi: VII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki (2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Internet jako miejsce popełniania przestępstw” (2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość nieletnich – aspekty prawne i kryminologiczne” (2018), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestępczość seksualna – aspekty prawne i kryminologiczne (2018). Organizujemy także wyjazdy na różne wykłady i seminaria o tematyce karnej i kryminologicznej w Polsce, jak również wyjazdy studyjne do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Aktywnie pomagamy przy organizacji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, którego Koordynatorem jest Opiekun naszego Koła, dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz. W roku 2017 zainicjowaliśmy tematyczne spotkania prowadzone nie tylko przez ekspertów, ale także przez naszych członków – którzy są na dobrej drodze do stania się ekspertami ;) Członkowie Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii wkładają wiele serca w podejmowaną aktywność, świetnie się przy tym bawiąc i nie zapominając o integracji i zawiązywaniu nowych znajomości nie tylko w kręgu studentów Wydziału Prawa UwB, ale również ze studentami z całej Polski.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w życiu Koła!