Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Naukowe Teorii Społecznych
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 217

 

Zarząd Koła:
 Prezes: Weronika Eryka Maksajdowska
 Prezes: Iga Rosołowska
Sekretarz: Damian Załuski
Skarbnik: Kewin Konrad Bach

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

Opiekun Koła:
dr Sławomir Oliwniak

 

Kontakt:
 e-mail: knts@uwb.edu.pl

 

Media społecznościowe:

www.facebook.com/UwBKNTS

 

 Opis działalności Koła:

Koło Naukowe Teorii Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku powstało ze wspólnej inicjatywy studentów socjologii i prawa. Tematyka spotkań dotyczy nie tylko kwestii z zakresu filozofii politycznej, ale także bieżących wydarzeń ze świata. Koło organizowane było głównie z myślą o poszerzaniu wiedzy oraz wymiany poglądów między studentami. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć jest dyskusja, dlatego to właśnie ona stanowi główną część aktywności koła, a jej inicjatorem na spotkaniach jest niezwykle charyzmatyczny i oczytany opiekun koła, doktor Sławomir Oliwniak.

Działalność to nie tylko spotkania, ale również czynny udział w życiu Uniwersytetu poprzez organizację konferencji naukowych i paneli dyskusyjnych, między innymi: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawo a prywatność” z 2011 r., panel dyskusyjny „My dla miasta czy miasto dla nas?” z 2012 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Budżet partycypacyjny, jako innowacyjny instrument zarządzania finansami lokalnymi” z 2014r., Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Prawo do dysponowania własnym ciałem” z 2015 r., Konferencja Naukowa "Prawne, medyczne i filozoficzne aspekty kresu życia" z 2016 r., Na Dni Wydziału prawa w 2018 r. zorganizowaliśmy wykład „Prawo do bycia zapomnianym” (prowadzącym był dr Sławomir Oliwniak), a także współudział w Konferencji Naukowej na 100 lecie niepodległości „Ludzie – Idee – Państwo” z 2018 r.