Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Izabela Kraśnicka

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 320
krasnicka@uwb.edu.pl
  (+48 85) 745 71 64

Dyżur: USOSweb

Koordynator Programu Erasmus+

dr Magdalena Perkowska

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 320
m.perkowska@uwb.edu.pl
  (+48 85) 745 71 64

Dyżur: USOSweb

 

Koordynator Programu Erasmus+ ds. Studentów Wyjeżdżających

mgr Kamila Bezubik

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 320
law.outgoing@uwb.edu.pl
  (+48 85) 745 71 64

Dużur: USOSweb

 

Koordynatorzy Programu Erasmus+ ds. Studentów Przyjeżdżających

mgr Karolina Zapolska

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 320
incoming.law@uwb.edu.pl
  (+48 85) 745 71 64

Dyżur: USOSweb