Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa UwB ds. aplikacji i kariery prawniczej 

dr Renata Tanajewska

Dyżur: czwartek, godz. 17:00 - 18:00, p. 317.