Kryminologia, studia I i II stopnia niestacjonarne

1. Jaką zdobędziesz wiedzę?

Studia kryminologiczne oferowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku charakteryzują się interdyscyplinarnym charakterem. Interesuje Cię psychologia? socjologia? pedagogika? prawo? kryminalistyka? Wiedza z zakresu tych nauk, możliwa jest do zdobycia podczas studiów kryminologicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie realizacji programu, student ma szansę uczestniczyć w takich wykładach jak: prawo karne, psychopatologia, wiktymologia, socjologia, przestępczość zorganizowana, przestępczość narkotykowa, psychiatria i wiele innych.

Studia I stopnia na kierunku Kryminologia trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 718.
Studia II stopnia na kierunku Kryminologia trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 546.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180 - Studia I stopnia
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120 - Studia II stopnia

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

To od absolwenta zależy czy skupi się na aktywnej pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, np:
- w Policji,
- w Straży Granicznej,
- w Służbie Celno-Skarbowej,
- w Służbie Więziennej,
- w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- w prywatnym sektorze bezpieczeństwa.

Jeśli jednak absolwent obierze spokojniejszą ścieżkę kariery może znaleźć zatrudnienie, m.in.:
- w prokuraturze i w sądzie w ramach sporządzania różnego rodzaju statystyk dotyczących przestępczości i zachowań patologicznych,
- w laboratoriach technicznych,
- w dziennikarstwie,
- w instytucjach rządowych i pozarządowych zajmujących się badaniem społeczeństwa,
- w organizacjach społecznych,
- również w Policji, m.in. przy sporządzaniu analiz i profilu przestępcy.

4. Ile kosztuje wybrany kierunek?

Studia I stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł
III rok - 4 900 zł

Razem - 14 700 zł

Studia II stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł

Razem - 9 800 zł

5. Internetowa rejestracja kandydatów (IRK)

Studia I stopnia:
https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_KRYM_N1_KRK/?from=field:Pr_KRYM

Studia II stopnia:
https://irk.uwb.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/Pr_KRYM_N2_KRK/?from=field:Pr_KRYM

6. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

Studia I stopnia:
https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/kryminologia-niestacjonarne-pierwszego-stopnia.pdf?t=1654173070

Studia II stopnia:
https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/kryminologia-niestacjonarne-drugiego-stopnia.pdf?t=1654173070

7. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

8. Terminy zjazdów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w określone, zwykle dwa weekendy w miesiącu, przy czym do 50% zajęć może być prowadzona zdalnie, zatem bez konieczności przyjazdu na Wydział Prawa.
Terminy zjazdów 2022-2023 do pobrania.

9. Kontakt w sprawie rekrutacji:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
pok. 104
email: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
tel.: (+48 85) 745-72-01
       (+48 85) 745-72-02

Pliki do pobrania: