Kryminologia, studia I i II stopnia niestacjonarne

1. Jaką zdobędziesz wiedzę?

Studia kryminologiczne oferowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku charakteryzują się interdyscyplinarnym charakterem. Interesuje Cię psychologia? socjologia? pedagogika? prawo? kryminalistyka? Wiedza z zakresu tych nauk, możliwa jest do zdobycia podczas studiów kryminologicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W trakcie realizacji programu, student ma szansę uczestniczyć w takich wykładach jak: prawo karne, psychopatologia, wiktymologia, socjologia, przestępczość zorganizowana, przestępczość narkotykowa, psychiatria i wiele innych.

Studia I stopnia na kierunku Kryminologia trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 718.
Studia II stopnia na kierunku Kryminologia trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 546.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180 - Studia I stopnia
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120 - Studia II stopnia

2. Jaki tytuł zawodowy uzyskasz?

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat.
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy: magister.

3. Jakie są możliwe ścieżki kariery? Masz ogromny wybór!

To od absolwenta zależy czy skupi się na aktywnej pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, np:
- w Policji,
- w Straży Granicznej,
- w Służbie Celno-Skarbowej,
- w Służbie Więziennej,
- w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- w prywatnym sektorze bezpieczeństwa.

Jeśli jednak absolwent obierze spokojniejszą ścieżkę kariery może znaleźć zatrudnienie, m.in.:
- w prokuraturze i w sądzie w ramach sporządzania różnego rodzaju statystyk dotyczących przestępczości i zachowań patologicznych,
- w laboratoriach technicznych,
- w dziennikarstwie,
- w instytucjach rządowych i pozarządowych zajmujących się badaniem społeczeństwa,
- w organizacjach społecznych,
- również w Policji, m.in. przy sporządzaniu analiz i profilu przestępcy.

4. Ile kosztuje wybrany kierunek?

Studia I stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł
III rok - 4 900 zł

Razem - 14 700 zł

Studia II stopnia:
I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł

Razem - 9 800 zł

5. Jakie przedmioty czekają Cię na tym kierunku?

Pełna lista przedmiotów jest dostępna na stronie:
Studia I stopnia:
Zostanie podana wkrótce
Studia II stopnia:
Zostanie podana wkrótce

6. Harmonogram oraz zasady rekrutacji

Do pobrania na stronie:
https://prawo.uwb.edu.pl/rekrutacja-na-studia-niestacjonarne-4959

7. Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Historię, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

8. Terminy zjazdów

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w określone, zwykle dwa weekendy w miesiącu, przy czym do 50% zajęć może być prowadzona zdalnie, zatem bez konieczności przyjazdu na Wydział Prawa.
Terminy zjazdów 2021-2022 do pobrania.

Pliki do pobrania: