Summer School of Comparative US-EU Law

Letnia Szkoła Prawa Porównawczego US-EU organizowana jest od 2010 roku we współpracy z Michigan State University College of Law. Program uzyskał akredytację American Bar Association, Section of Legal Education and Admission to the Bar, dlatego w każdej edycji uczestniczą studenci amerykańscy, którzy przyjeżdżają do Białegostoku. Zajęcia w języku angielskim dla grupy około 20 studentów polskich i 20 studentów amerykańskich oraz kilku studentów z Białorusi prowadzone są zarówno przez amerykańskich jak i polskich wykładowców.

Każdy uczestnik otrzymuje specjalny amerykański certyfikat wydany przez Michigan State University, College of Law oraz dyplom Wydziału Prawa UwB potwierdzający udział w Szkole i zaliczenie przedmiotów oferowanych w ramach programu (przedmioty te mogą być zaliczone jako specjalizacyjne w ramach programu IV i V roku studiów). 

Przedmioty:

– Rule of Law & Jurisprudence (prof. Daniel Barnhizer),

– Constitutional Law of the European Union (dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB),

– International Comparative Alternative Dispute Resolution (prof. Charles Szymanski),

– Comparative Free Expression (prof. Kevin Saunders),

– Political systems and Human Rights in Central and Eastern Europe (dr hab. Elzbieta Kużelewska, prof. UwB).

 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: summerchooluwb@gmail.com 

 

Koordynatorzy:

Kierownik Programu - dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB (krasnicka@uwb.edu.pl)

Koordynator Programu - dr Maria Cudowska (m.cudowska@uwb.edu.pl)

 

Opłata: 650 zł

Pliki do pobrania: