Uczestnicy Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze otrzymają materiały w formie elektronicznej, które są udostępniane na poszczególne bloki zajęć szkoleniowych, w tym:
specjalnie przygotowane ćwiczenia i testy umożliwiające weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności,
konspekty z warsztatów,
dodatkowe materiały szkoleniowe.

Ponadto, uczestniczy mogą korzystać z bazy ArsLege, dostępnej w czytelni Wydziału Prawa UwB.

Na zajęciach z poszczególnych bloków szkoleniowych uczestnicy Kursu zobowiązani są posiadać akty prawne uwzględniające aktualny stan prawny.