Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

mgr Aleksandra Stachelska

Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (MCBiEK)

15-365 Białystok, ul. Pogodna 65
a.stachelska@uwb.edu.pl