Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

mgr Łukasz Kierznowski

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 302
lukasz.kierznowski@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 54