Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

mgr Łukasz Presnarowicz

Katedra Prawa Podatkowego | Department of Tax Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220
(+48 85) 745 71 96