Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

mgr Wiktoria Danilewicz-Prokorym

Pracownia Prawa Prywatnego Międzynarodowego | Laboratory of Private International Law

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 317
w.prokorym@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 92