Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

mgr Wiktoria Danilewicz-Prokorym

Pracownia Prawa Prywatnego Międzynarodowego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. -
w.prokorym@uwb.edu.pl
-