Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi

mgr Wojciech Zoń

Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 306
w.zon@uwb.edu.pl
(+48 85) 745-71-63