Pracownicy
Samodzielni pracownicy naukowi
Adiunkci i asystenci

mgr Zuzanna Kaja Fliszkiewicz

Zakład Prawa Rzymskiego i Łacińskiej Kultury Prawnej | Institute of Roman Law and Latin Legal Culture

15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 319
z.fliszkiewicz@uwb.edu.pl
(+48 85) 745 71 62