Katedry i inne jednostki

 Najnowsze publikacje prawocników i dokotrantów Wydziału Prawa UwB  

  

Andrzej Sakowicz (red.) ; Katarzyna T. Boratyńska, Andrzej Sakowicz i in.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. 2. wydanie

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-618-2, ss. XXI, 732

Sygnatura BWP: 35826-Kd

 

  

Andrzej Sakowicz (red.) ; Katarzyna T. Boratyńska, Andrzej Sakowicz i in.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. 9. wydanie

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8158-934-5, ss. XXVI, 1916

Sygnatura BWP: 35780-KPa

 

  

Jerzy Bieluk

Rozliczenia związane ze spadkiem : powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych. 3. wydanie

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-078-4, ss. XIV, 457

Sygnatura BWP: 35825-Cg

 

  

Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, przykłady klauzul umownych. Wzory pism

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-568-0, ss. 346

Sygnatura BWP: 35824-Ad

 

  

Leonard Etel, Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski, Bogumił Pahl

Podatki i opłaty lokalne. Komentarz

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-384-0, ss. 1139

Sygnatura BWP: 35814-Fc

 

  

Leonard Etel, Bogumił Pahl, Ewelina Bobrus-Nowińska

Podatek leśny. Komentarz

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-371-0, ss. 243

Sygnatura BWP: 35813-Fc

 

  

Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism. Wydanie 2.

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8198-407-2, ss. 672

Sygnatura BWP: 35823-Ad

 

  

Piotr Pietrasz

Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-330-7, ss. 640

Sygnatura BWP: 35812-APb

 

  

Leonard Etel, Bogumił Pahl, Mariusz Popławski

Podatek rolny. Komentarz

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-382-6, ss. 337

Sygnatura BWP: 35786-Fc

 

  

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.)

Prawo własności przemysłowej. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8158-870-6, ss. XXII, 1525 s.

Sygnatura BWP: 35828-Cf

 

  

Maciej Etel, Anna Piszcz (red.)

Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8158-707-5, ss. 759

Sygnatura BWP: 35536-Ad, 35827, W-35559

 

  

Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz  (red.)

Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii

Warszawa, Wolters Kluwer, 2020

ISBN: 978-83-8187-015-3, ss. 556

Sygnatura BWP:35406-Kh, W-35407

 

  

Izabela Kraśnicka (red.)

Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

ISBN: 978-83-8158-920-8, ss. 568

Sygnatura BWP: 35450-Ma

 

  

Stanisław Bożyk (red.); Stanisław Bożyk, Andrzej Jackiewicz, Lech Jamróz, Grzegorz Kryszeń, Jarosław Matwiejuk, Artur Olechno, Krzysztof Prokop

Prawo Konstytucyjne. Wydanie 4. uaktual.

Białystok, Temida 2, 2020

ISBN: 978-83-65696-37-3, ss. 413

Sygnatura BWP: 35237-Ła, 35238-Ła, W-35239, W-35240, W-35241

 

  

Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz (red.)

Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu. VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-53-3, ss. 694

Sygnatura BWP: 35754-KPb, 35755, W-35756

 

  

Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski (red.)

Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Vol. 8

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-902-4, ss. LXV, 872

Sygnatura BWP: 35647-Kh

  

Emilia Magdalena Truskolaska

Kryminologiczne aspekty bezdomności

Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019

ISBN: 978-83-66344-31-0, ss. 274

 

  

Cezary Kulesza, Piotr Starzyński

Postępowanie karne. 3. wydanie

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8198-150-7, ss. XXI, 523

Sygnatura BWP: 35440-KPa, 35441-KPa, W-35440, 35635, W-35636

 

  

Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Wojciech Filipkowski, Ewa Glińska, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Magdalena Perkowska

Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8160-625-7, ss. 1008

Sygnatura BWP: 35189-Kh, 35266-Kh, 35267, W-35268, W-35269

 

   

Artur Krzysztof Modrzejewski

Komercjalizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie prawnym

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-37-3, ss. 413

Sygnatura BWP: 35389-Ac, W-35390, W-35391

 

     

Teresa Mróz (red.); Urszula Drozdowska, Piotr Konik, Maciej Pannert

Zobowiązania. Wydanie 3.

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-732-7, ss. 531

Sygnatura BWP: 35280-Ce, W-35281

 

  

Ewelina Wojewoda

Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-8158-906-2, ss. 354

Sygnatura BWP: 35173-Ag, W-35174, W-35175

 

      

Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert

Prawo rodzinne. Wydanie 3.

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-65696-31-1, ss. 463

Sygnatura BWP: 35077-Cd, W-35078

 

     

Cezary Kulesza (red.)

Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-34-2, ss. 258

Sygnatura BWP: 35044 ang K, W-35045, W-35046

 

  

Jerzy Bieluk

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Wydanie 2

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-821-8, ss. 514

Sygnatura BWP: 35117-Ga

 

  

Magdalena Perkowska

Criminality by foreign nationals in Switzerland - criminological approach

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-26-7, ss. 208

Sygnatura BWP: 34692 ang K, W-34693

 

  

Andrzej Panasiuk, Anna De Ambrosis Vigna (red.)

System zamówień publicznych. Wybrane Problemy

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-10-6, ss. 131

Sygnatura BWP: 34633-Hd, W-34634, W-34635

 

  

Krzysztof W. Baran (red.); Iwona Sierocka (i in.)

Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8160-438-3, ss. 863

Sygnatura BWP: 34590-De

 

  

Artur Olechno

Ewolucja konstytucyjnych podstaw systemu rządów Ukrain

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-17-5, ss. 290

Sygnatura BWP: 34585-Łd, W-34586, W-34587

 

  

Andrzej Jackiewicz

Konstytucyjne funkcje izb pierwszych parlamentów federalnych a zasada federalizmu w państwach europejskich

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-16-8, ss. 314

Sygnatura BWP: 34582-Łd, W-34583, W-34584

 

  

Piotr Konik

Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-465-4, ss. XXIV, 362

Sygnatura BWP: 34523-Ce

 

  

Wioletta Witoszko

Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjnariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-15-1, ss. 315

Sygnatura BWP: 34505-Lb, W-34506, W-34506

 

  

Iwona Wrońska

Pozytywna dyskryminacja kobiet w europejskiej przestrzeni prawnej

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-19-9, ss. 362

Sygnatura BWP: 34508-T, W-34509, W-34510

 

   

Urszula K. Zawadzka-Pąk

Ochrona dobra wspólnego poprzez budżet partycypacyjny (obywatelski)

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-62813-99-5, ss. 302

Sygnatura BWP: W-34511, W-34513, 34512-Fb

 

  

Izabela Kraśnicka

Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-327-5, ss. LIII, 262

 

  

Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska

Prawo prasowe

Warszawa, Wolters Kluwer, 2019

ISBN: 978-83-8160-397-3, ss. 447

Sygnatura BWP: 34460-Cf

 

  

Lech Jamróz

Ewolucja konstytucjonalizmu francuskiego (1789-1958). Rola republikańskiej tradycji konstytucyjnej

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-13-7, ss. 175

Sygnatura BWP: 34451-Łd, W-34452, W-34453

 

  

Andrzej Sakowicz

Prawo do milczenia w polskim procesie karnym

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-11-3, ss. 467

Sygnatura BWP: 34413-KPb, W-34414, W-34415

 

   

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.)

Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-408-1, ss. XVIII, 563

Sygnatura BWP: 30705-Ah

 

  

Ewa Monika Guzik-Makaruk, Napoleon Waszkiewicz, Sylwii Chojnowskiej, Sławomir Dariusz Szajda (red.)

Wybrane prawne i medyczne aspekty zaburzeń psychicznych i ich profilaktyki

Białystok, Temida 2, 2019

ISBN: 978-83-65696-09-0, ss. 389

Sygnatura BWP: 34196-Ag, W-34197, W-34198

 

   

Leonard Etel

Podatek rolny. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo Taxpress, 2019

ISBN: 978-83-937516-7-9, ss. 334

Sygnatura BWP: 34215-Ga

 

   

Jerzy Bieluk

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

ISBN: 978-83-8158-034-2, ss. 369

Sygnatura BWP: 34148-Hb

 

  

Maciej Perkowski, Wojciech Zoń

Pełnoletnie województwo podlaskie w Unii Europejskiej

Białystok, Towarzystwo Amicus, 2018

ISBN: 978-83-949945-0-1, ss. 127

Sygnatura BWP: 34541, W-34542, W-34543

 

   

Sławomir Presnarowicz

Nie tylko o nauce. Rozmowy z profesorem sir Leszkiem Borysiewiczem

Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018

ISBN: 978-83-7431-547-0, ss. 138

Sygnatura BWP: 34305, W-34306

 

     

Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska

Odpowiedzialność w prawie pracy

Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018

ISBN: 978-83-7431-554-8, ss. 296

Sygnatura BWP: 34144-Da, 34145, W-34146

 

  

Mateusz Chołodecki, Anna Piszcz, Tadeusz Skoczny (red.)

Prawo pocztowe. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

ISBN: 978-83-812-8623-7, ss. 1136

Sygnatura BWP: 33935-Ad, W-34147

 

   

Łukasz Kierznowski (i in.)

Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji

Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018

ISBN: 978-83-7283-958-9, ss. 118

Sygnatura BWP: 33817-Ah

 

  

Andrzej Jackiewicz, Artur Olechno

Mandate, Immunity

[w:] The Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law / general editors: Rainer Grote, Frauke Lachenmann, Rüdiger Wolfrum

New York, Oxford University Press, 2018

dokumenty elektroniczne:

  

Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

ISBN: 978-83-812-8671-8, ss. 611

Sygnatura BWP: 33736-Ad

 

  

Cezary Kulesza, Piotr Starzyński

Postępowanie karne. Wydanie 2

Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2018

ISBN: 978-83-815-8041-0, ss. 521

Sygnatura BWP: 33737-Kpa, 34115, W-34139

 

  

Rafał Dowgier, Grzegorz Dudar, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, Bogumił Pahl

Podatek leśny. Komentarz

Warszawa, Wydawnictwo Taxpress, 2018

ISBN: 978-83-937516-6-2, ss. 208

Sygnatura BWP: 33773-Fc

 

   

Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvan (eds.)

Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest : (conference proceedings)

Białystok - Vilnius, Wydawnictwo Temida 2, 2018

ISBN: 978-83-65696-08-3, ss. 791

Sygnatura BWP: 33583 ang, W-33584, W-33585

 

 

    

Dąbrowska Marta

Grooming. Wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne

Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018

ISBN: 978-83-89658-43-2, ss. 137

Sygnatura BWP: 33781-Kb