1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorca w dobie pandemii – problemy i wyzwania”

Data wydarzenia 07-05-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Studenckie Koło Prawa Gospodarczego oraz Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa UwB mają zaszczyt zaprosić na 1. Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przedsiębiorca w dobie pandemii – problemy i wyzwania”, która odbędzie się 7 maja 2021 r. w formie zdalnej.

Światowa pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikające z niej problemy zmusiły prawodawców na całym świecie do interwencji w wielu sferach życia społeczno–gospodarczego. Nowo wprowadzone regulacje prawne w dużej mierze wpłynęły na sposób funkcjonowania przedsiębiorców (zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym).

Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji, a także próby analizy i oceny przyjętych regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorców, które są związane z przeciwdziałaniem pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Konferencja adresowana jest zarówno do studentów oraz doktorantów, jak i przedstawicieli nauki oraz praktyki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym w konferencji zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia wraz z abstraktem należy przesłać do 25 kwietnia 2021 r. Zachęcamy również do doączenia do wydarzenia na Facebooku.

Kontakt:
mgr Łukasz Presnarowicz
mail: skpg@uwb.edu.pl