5 wolnych wakatów w Radzie Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa

W dniach 24-25 stycznia 2020 r. odbędą się wybory do Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa. Głosowanie będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem platformy USOS.

Zgłoszenie kandydata/ki powinno być złożone nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów i musi zawierać:
1. imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu kandydata/ki,
2. oświadczenie kandydata/ki o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: uskw@uwb.edu.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania oraz zgłaszania kandydatur znajdują się w wiadomości mailowej przesłanej na adres przynależący do konta USOS każdego studenta uprawnionego do głosowania.