6. Wschodni Kongres Gospodarczy

Data wydarzenia 26-09-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

W dniach 25-26 września 2019 r. w Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbędzie się szósta edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego, jedynej w kraju tak szerokiej i tematycznie zróżnicowanej debaty publicznej o warunkach i szansach rozwojowych makroregionu.

Wydarzenie to gromadzi rokrocznie grono znakomitych gości, w tym również pracowników naukowych Wydziału Prawa:

- prof. zw. dr hab. Leonard Etel – Kierownik Katedry Prawa Podatkowego oraz Ekspert Centrum Eksperckiego Uniwersytetu w Białymstoku,

- prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski - Prodziekan Wydziału Prawa ds. Studiów Stacjonarnych, 

- dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB – Prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, Dziekan Wydziału Prawa UwB in spe,

- dr Agnieszka B. Zemke-Górecka – pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa UwB, 

oraz licznych absolwentów tj.: Szczepan Barszczewski, Wiesława Burnos, Tomasz Kałużny, Adam Kamiński, Artur Kosicki, Bohdan Paszkowski oraz Sebastian Rynkiewicz. Wydarzenie swoją obecnością uświetni również JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski.

Tegorocznemu kongresowi towarzyszy hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”. Wydarzeniu przyświeca idea współpracy, wzajemnych inspiracji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz debaty nad ważnymi sprawami bieżącymi i przyszłymi, dotyczącymi kształtowania realiów społeczno-gospodarczych.

Więcej informacji dotyczących harmonogramu wystąpień prelegentów znajduje się pod adresem: www.wschodnikongres.eu/2019/pl/sesje/