Absolwenci Wydziału Prawa nagrodzeni w XIX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową

W dniu 24 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Jury XIX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jury obradowało w składzie:

  • Edyta Demby-Siwek (Prezes Urzędu Patentowego RP),
  • Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski),
  • Marek Furtek (Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej),
  • dr Małgorzata Modrzejewska (Uniwersytet Warszawski),
  • prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku),
  • Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Uniwersytet Warszawski),
  • Helena Żakowska-Henzler (Polska Akademia Nauk).

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez:

  • Ministra Edukacji i Nauki,
  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Ministra Rozwoju i Technologii.

 

Adam Karpiński otrzymał Pierwszą Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, w kategorii praca doktorska, za pracę „Charakter prawa do udzielania zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich”.

Wojciech Jatel otrzymał Trzecią Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, w kategorii praca magisterska, za pracę „Ochrona i naruszenie prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych napojów alkoholowych w Polsce i w Unii Europejskiej”.

Jakub Pawluczuk otrzymał Wyróżnienie Ministra Edukacji i Nauki, w kategorii praca magisterska, za pracę „Utwór zależny w nowoczesnych gatunkach twórczości”.

Gabriela Waszkiewicz otrzymała Pierwszą Nagrodę  Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, w kategorii praca magisterska, za pracę „Kolizja prawa do firmy z zarejestrowanym znakiem towarowym”.

Promotorem prac laureatów była Pani prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz z Pracowni Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa UwB.

Serdecznie gratulujemy!