Awans Wydziału Prawa w rankingach

Z dumną odnotowujemy, że w opublikowanych właśnie rankingach wydziałów prawa organizowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” (https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/XVI-ranking-wydzialow-prawa/) oraz „Rzeczpospolitą” (https://www.rp.pl/zawody-prawnicze/art36593161-ranking-wydzialow-prawa-2022-zmiana-na-podium), Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uplasował się na 8 miejscu w Polsce odnotowując tym samym awans o dwa miejsca rankingowe w porównaniu do ubiegłego roku.

Dodatkowo warto podkreślić, że w klasyfikacji „potencjał naukowy” rankingu Rzeczpospolitej nasz Wydział uplasował się na 5 miejscu wśród uczelni publicznych w Polsce.

Dziękujemy studentom, doktorantom i wszystkim pracownikom naszego Wydziału za nieustanne zaangażowanie na rzecz rozwoju Wydziału – te wyniki dają powód do radości i budzą apetyt na więcej!