Bezpłatny dostęp do kursu Legal English na platformie LEXEN

Zachęcamy do skorzystania z kursu e-learningowego LEXEN, opracowanego przez dr Halinę Sierocką, Kierownika Centrum Prawniczego Języka Angielskiego na Wydziale Prawa UwB w ramach nowo powstałego portalu do nauki prawniczego języka angielskiego.

Kurs na poziomie B2 został stworzony z myślą o studentach, absolwentach, praktykach prawa, pracownikach administracji publicznej, tłumaczach i nauczycielach. Obejmuje 40 rozbudowanych pod względem treści i formy modułów. Zawarte w nim ćwiczenia, zadania oraz testy zostały opracowane na podstawie lub z wykorzystaniem dokumentów i tekstów źródłowych.

Ukończenie pełnego kursu uprawnia do uzyskania certyfikatu wystawionego przez LEXEN. Do końca września możliwy jest bezpłatny dostęp testowy do portalu za pomocą indywidualnego kodu dostępu, którzy otrzymać można po wysłaniu prośby (w języku polskim) na adres contact@legalenglishhub.online.