Białostockie Studia Prawnicze otrzymały 100 pkt w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Informujemy, że Białostockie Studia Prawnicze - kwartalnik wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, znalazł się w wykazie czasopism naukowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki na potrzeby oceny jednostek naukowych z przyznaną liczbą 100 punktów.

Lista czasopism znajduje się pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych