Białostockie Studia Prawnicze w bazie ERIH PLUS

Z dumą informujemy, iż czasopismo naukowe „Białostockie Studia Prawnicze” uzyskało indeksację w bazie czasopism ERIH PLUS.

Białostockie Studia Prawnicze” są kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ukazującym się od 2006 r. Poszczególne zeszyty mają charakter tematyczny i obejmują publikacje z różnych dziedzin prawa skupione wokół zagadnienia głównego. Poruszane są w nich aktualne problemy z zakresu prawa. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy z kraju i z zagranic.

ERIH PLUS jest prestiżową bazą czasopism naukowych zawierającą informacje na temat czasopism w naukach humanistycznych i społecznych. Indeks obejmuje wyłącznie czasopisma, które spełniają ściśle określone kryteria w zakresie procedur wydawniczych, procesów recenzyjnych, zespołu redakcyjnego, rady naukowej oraz autorów publikujących swoje opracowania na łamach czasopisma.