Certyfikat – Uczelnia z zasadami

Warsztaty edukacyjne z zakresu własności intelektualnej w ramach projektu „Prawo własności intelektualnej - ja to rozumiem!”

Dnia 15 czerwca 2021 r. Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu UwB we współpracy z Fundacją Legalna Kultura na platformie BlackBoard zorganizowało otwarte warsztaty edukacyjne z zakresu własności intelektualnej w ramach projektu „Prawo własności intelektualnej - ja to rozumiem!”, które poprowadziła Pani Mecenas Sara Dobrzańska.

Celem warsztatów było przybliżenie problematyki z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz edukacja uczestników w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy twórczej oraz w nauce z poszanowaniem praw twórców.
Jednym z najważniejszych działań w ramach projektu jest propagowanie świadomego uczestnictwa w kulturze cyfrowej, ochrona własności intelektualnej oraz budowanie wspólnoty twórców i odbiorców kultury.

Uczestnictwo w projekcie zostało potwierdzone certyfikatem „Uczelnia z zasadami”.

Informacje o projekcie.