„Członkostwo Polski w Unii Europejskiej”

W dniu 13 czerwca 2022 r. dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska przeprowadziła zajęcia pt. „Członkostwo Polski w Unii Europejskiej” w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Kolnie.

W ramach zajęć uczniowie poznali proces ubiegania się o członkostwo w Unii oraz związane z członkostwem w UE obowiązki i przywileje. Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji na temat korzyści płynących z bycia członkiem Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych wskazała swobodę przemieszczania się i pobytu na terytorium państw Unii, posiadanie obywatelstwa UE oraz korzystanie z unijnych funduszy.