Decyzja Dziekana Wydziału Prawa dotycząca realizacji zajęć w trybie zdalnym

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dzisiejszym Komunikatem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku dostępnym na stronie internetowej www.uwb.edu.pl/, dotyczącym COVID-19 prosimy o zapoznanie się z Decyzją nr 20 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 12 marca 2020 r.

Prosimy o jej uważne przeczytanie i zastosowanie się do jej postanowień. Wszelkie dodatkowe informacje będą przekazywane w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty uniwersyteckiej.

Pragniemy również poinformować, że Czytelnia w Bibliotece Prawniczej w wyjątkowych sytuacjach będzie udostępniona pracownikom Wydziału Prawa.