Decyzja nr 28 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 21 czerwca 2020 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Decyzją nr 28 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 21 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w decyzjach nr 21 i 26 oraz komunikatach nr 3 i 4, będących konsekwencją zarządzenia Rektora UwB (decyzja ta została zamieszczona w załączeniu, a zmienione dokumenty dostępne są na stronie internetowej Wydziału Prawa).

Treść decyzji