Decyzja nr 34 Dziekana Wydziału Prawa z dnia 10 września 2020 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Decyzją nr 34 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.