Decyzja nr 37 Dziekana Wydziału Prawa

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Decyzją nr 37 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.