Dni Nauki

W dniu 22 lutego 2022 r. podczas Dni Nauki zorganizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku Pani dr Małgorzata Wenclik z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego spotkała się z uczniami klas drugich celem realizacji wykładu „O samorządności”.

Pani Doktor przybliżyła młodzieży funkcjonowanie prawa administracyjnego w kontekście relacji z administracją samorządową. Ważnym punktem spotkania było uświadomienie uczniom znaczenia samorządów i aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.