Dodatkowy nabór do udziału w projekcie Ost-West-Netzwerk

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wakacyjnej wymianie studenckiej realizowanej we współpracy z Humboldt Universität zu Berlin. Przedmiotowy projekt ma na celu poznanie rozwiązań prawnych obowiązujących w obcych porządkach normatywnych. W ramach sieci odbędzie się międzynarodowe seminarium naukowe, które stanowić będzie platformę wymiany poglądów między studentami z Polski, Niemiec i Białorusi. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentują wystąpienia dotyczące szczególnie interesujących problemów z pogranicza filozofii i prawa, a także podejmą próbę porównania krajowych porządków prawnych. W ramach projektu przewidziany jest studyjny wyjazd do Berlina. Projekt odbędzie się w dniach 29 lipca – 2 sierpnia 2019 r. w Białystoku, oraz w dniach 5 sierpnia – 11 sierpnia 2019 r. w Berlinie.

Wymogi:
- status studenta bądź doktoranta,
- znajomość języka niemieckiego, ewentualnie angielskiego,
- szacowany koszt udziału ok. 50 euro.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 13 lipca 2019 r. na adres mailowy: e.wojewoda@uwb.edu.pl
Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.