Dostęp do budynku Wydziału w dniach 18 lipca - 31 sierpnia 2021 r.

Informujemy, że od 18 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w każdą niedzielę budynek będzie zamknięty.