Dr Adam Karpiński – miejsce VIII w Rising Stars 2021

Przedstawiamy kolejnego laureata X edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2021”.

Dr Adam Karpiński uzyskał stopień doktora w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytet w Białymstoku.

Zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia:

"My jako prawnicy tylko teoretycznie wykonujemy ten sam zawód. Tak naprawdę kariera każdego z nas wygląda inaczej. Każdy z nas pisze własną historię, a konkurs Rising Stars jest świetną okazją do tego, by własną historię opowiedzieć innym."