Dr Agnieszka Zemke-Górecka wybrana Wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej

Informujemy, że adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka z Zakładu Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa została wybrana na funkcję Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Serdecznie gratulujemy!

Fot. źródło: Facebook Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku