Dr Anna Drabarz laureatką wyróżnienia specjalnego Wojewody Podlaskiego

W dniu 7 października 2019 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie Inicjatywa Społeczna Roku 2019. Jest to plebiscyt dla organizacji pozarządowych, który ma na celu m.in. promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, promowanie zasad współżycia społecznego, czy przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Podlaski.

Dr Anna Drabarz otrzymała wyróżnienie specjalne - przyznawane poza kategoriami konkursowymi - za całokształt wieloletniej pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim.

 

Więcej informacji: wwww.gov.pl/web/uw-podlaski/znamy-laureatow-konkursu-inicjatywa-spoleczna-roku-2019

Fot.:www.gov.pl/web/uw-podlaski