Dr Anna Drabarz mianowana do OSCE ODIHR ds. udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym

W dniu 19 listopada 2021 r. dr Anna Drabarz została mianowana na czteroletnią kadencję do Panelu Doradczego Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE ODIHR) ds. udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym.

Inauguracyjny panel doradczy OBWE ODIHR ds. udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym składa się z 11 członków mianowanych przez Dyrektora ODIHR.

Rolą Panelu Doradczego jest udzielanie porad, wskazówek i zaleceń ODIHR, a za pośrednictwem ODIHR - państwom członkowskim OBWE, w sprawach dotyczących udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym, w tym między innymi w zakresie wdrażania odpowiednich zobowiązań OBWE, ustawodawstwa, polityki i praktyki państwowej, wnoszenia wkładu w materiały związane z międzynarodowymi ramami normatywnymi w dziedzinie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym oraz działań edukacyjnych i rozwijających zdolności podejmowanych przez ODIHR.