Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Informujemy, że Pani dr Diana Dajnowicz-Piesiecka z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii otrzymała prestiżowe stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendium przyznawane jest osobom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się m.in. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw, autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w punktowanym czasopiśmie naukowym, kierowanie projektem badawczym a także odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!