Dr Edyta Mucha wyróżniona w Konkursie im. dr. Jana Zygmunta Robla

Informujemy, że dr Edyta Mucha otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. dr. Jana Zygmunta Robla, ustanowionym przez Radę Naukową Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie, za swoją rozprawę doktorską pt. „Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-kryminalistyczna”, obronioną na Wydziale Prawa pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego, prof. UwB. Uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy!

Informacje na temat nagrody: www.nagrodarobla.ies.gov.pl/