Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz została laureatką konkursu NCN SONATA 17

Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz – koordynator MCBiEK, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku została laureatką konkursu NCN SONATA 17

Pani doktor będzie realizowała projekt pt. „Przestępczość wiejska w Polsce”. Otrzymała na ten cel 934 947 zł dofinansowania. Jak wskazuje badaczka celem prowadzonych badań będzie zdiagnozowanie zjawiska przestępczości wiejskiej, która nie była jak do tej pory w Polsce przedmiotem szerszych analiz kryminologicznych.

Więcej informacji o konkursie: https://www.ncn.gov.pl/.../wyniki/2022-05-23-opus22-sonata17

Serdecznie gratulujemy!