Dr Emilia M.Truskolaska laureatką konkursu na najlepszą pracę doktorską

W dniu 15 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych" Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Dr Emilii M. Truskolaskiej (Zakład Kryminologii, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii) przyznano II miejsce za rozprawę doktorską pt. „Kryminologiczne aspekty bezdomności".

Celem „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych" jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną.

To kolejny sukces Białostockiej Szkoły Kryminologii – serdecznie gratulujemy Pani Doktor!